COMUNICAT DE PRESĂ

„PNNR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Lansarea proiectului „Venim la școală pentru un viitor mai bun”, cod proiect F-PNRAS-1-2022-2406

Școala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța , Jud. Constanța, în calitate de Beneficiar al finanțării specifice Schemei de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (SG-PNRAS), finanțat prin Componenta C15- Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență în România (PNRR), implementează proiectul „Venim la școală pentru un viitor mai bun”, cod proiect F-PNRAS-1-2022-2406, conform Contractului de finanțare nr. 6346A / 8 / 27.09.2022, valoarea totală a proiectului 870301.47 lei, durata: 3 ani (27.09.2022-27.09.2025)

Obiectivul general al proiectului este prevenirea abandonului școlar, reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr. 40 Aurel Vlaicu.

În cadrul proiectului se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

OBIECTIV 1 – Diminuarea riscului de abandon școlar în Școala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța cu 5%, pe o perioadă de 3 ani prin asigurarea înregistrării, monitorizării și gestionării datelor cu privire la elevii aflați în situație de risc.

OBIECTIV 2 – Îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevii Școlii Gimnaziale Nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța în cadrul evaluărilor naționale cu 3 puncte și creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial. de la 91,66% la 96,50%, ca urmare a îmbunătățirii practicilor de predare si crearea unui climat școlar favorabil realizat prin  sesiuni de formare si coaching, adresate unui numar de total de cca 40 de cadre didactice, în cei trei ani de implementare a propiectului, si dezvoltarea a 3 programe pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, comunicare si stimularea lucrului în echipă pe bază de proiecte.

OBIECTIV 3 – Activități de sprijin și stimulare pentru elevii aflați în risc de abandon școlar/ PTȘ și pentru asigurarea tranziției din învățământul secundar inferior către învățământul secundar superior, în vederea finalizării învățământului obligatoriu, prin organizarea de activități de tip școală după școală și de tip outdor, inclusiv prin acordarea de premii / stimulente condiționate de prezența la școală a elevilor.

Perioada de implementare a Proiectului este de 36 de luni, care include 3 ani școlari, începând cu data de 27.09.2022 și până la data de 26 septembrie 2025.

Activitatea de lansare a proiectului are loc în data de 13.03.2023, ora 16,00 la sediul Școlii Gimnaziale nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța.

Sperăm ca acest proiect să-și îndeplinească obiectivele și ca impactul asupra elevilor din grupul țintă să fie unul pozitiv!

Date de contact:

Școala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța

Adresa: Aleea Pelicanului nr. 2A, Constanța, Jud. Constanța

Tel/fax: 0341/427409

E-mail: scoala40@yahoo.ro

Coordonator proiect: prof. SITA Ana – Mihaela

,,Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”