Școala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța, Jud. Constanța, în calitate de Beneficiar al finanțării specifice Schemei de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (SG-PNRAS), finanțat prin Componenta C15- Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență în România (PNRR), implementează proiectul „Venim la școală pentru un viitor mai bun”.

Valoarea totală a proiectului: 870.301,47 lei

Perioada de implementare a proiectului: 3 ani (27.09.2022-27.09.2025)

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este prevenirea abandonului școlar, reducerea părăsirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior pentru elevii Școlii Gimnaziale nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța.

În cadrul proiectului se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice:

OBIECTIV 1 – Diminuarea riscului de abandon școlar în Școala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța cu 5%, pe o perioadă de 3 ani prin asigurarea înregistrării, monitorizării și gestionării datelor cu privire la elevii aflați în situație de risc.

OBIECTIV 2 – Îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevii Școlii Gimnaziale Nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța în cadrul evaluărilor naționale cu 3 puncte și creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial. de la 91,66% la 96,50%, ca urmare a îmbunătățirii practicilor de predare si crearea unui climat școlar favorabil realizat prin  sesiuni de formare si coaching, adresate unui numar de total de cca 40 de cadre didactice, în cei trei ani de implementare a propiectului, si dezvoltarea a 3 programe pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, comunicare si stimularea lucrului în echipă pe bază de proiecte.

OBIECTIV 3 – Activități de sprijin și stimulare pentru elevii aflați în risc de abandon școlar/ PTȘ și pentru asigurarea tranziției din învățământul secundar inferior către învățământul secundar superior, în vederea finalizării învățământului obligatoriu, prin organizarea de activități de tip școală după școală și de tip outdor, inclusiv prin acordarea de premii / stimulente condiționate de prezența la școală a elevilor.

Activitatea de lansare a proiectului s-a desfășurat în data de 13.03.2023, ora 16,00 la sediul Școlii Gimnaziale nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța, iar la aceasta au participat elevii din grupul țintă, alături de părinții lor, precum și formatori ai atelierelor din cadrul proiectului.